Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שלישי בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/04/22 סניף: אביבים מקדם: 9.09
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפי אבי - ברב בנימין 69.79 17155 664 10 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/קריות
2 (רובוט) - מאיר יורי 69.33 ROBOT 13003 8 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
3 אשכנזי סיבל - בן בסט ויויאן 67.82 1035 41620   לא חבר בהתאגדות
4 samib - רמתי גדעון 66.67 samib 1956   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 61.69 ROBOT 40533 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 (רובוט) - צווייג יחזקאל 60.19 ROBOT 13700 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 59.72 14359 16453 4 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
8 (רובוט) - רום מיכל 58.56 ROBOT 3406 3 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
9 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 57.99 ROBOT 12406 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
10 איטר איריס - לובינסקי יובל 57.41 14697 715 3 ת"א - אביבים
10 שיף סמדר - גולדורגר חנה 57.41 41358 12098   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 (רובוט) - שוהם יורם 56.13 ROBOT 40726 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
13 (רובוט) - שטרן אריה 55.79 ROBOT 24344 2 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
14 (רובוט) - גלט אהרון 55.56 ROBOT 40141 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
15 גוטפריד שי - מנשה ניסים 54.86 17756 40680 2 פולג- ברידג' פוינט/חיפה - רמת אלון
16 (רובוט) - פולק גו 54.28 ROBOT 23835 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
17 גרינברג שוש - קופמן שרה 53.59 9687 15635 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
18 מיכאלי עדי - סף יעל 52.66 41724 16743 1 רחובות/חדרה - קדימה
18 (רובוט) - דויד סילביה 52.66 ROBOT 18006 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
20 (רובוט) - טולדנו חנה 52.55 ROBOT 12833 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
21 מור אהוד - בן נחום גילי 52.43 40709 17526 1 חיפה כרמל
22 (רובוט) - כוגן רעיה 52.20 ROBOT 9385 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
23 (רובוט) - כהנא אלה 51.16 ROBOT 16013 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
24 (רובוט) - ויסבוך לוציה 50.69 ROBOT 8001 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
25 שכטר דב - גנס בוב 50.35 9074 113 1 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
26 (רובוט) - פרקש רות 50.23 ROBOT 5305 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
27 אלעד רחל - בר יוסף עקיבא 50.12 3696 22055 1 ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
28 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 49.88 ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
29 (רובוט) - בכר יוסי 48.84 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
30 (רובוט) - פרידמן רונית 47.34 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
31 שרון אביגדור - אדלשטיין פרידה 47.11 581 4631   חיפה כרמל
32 (רובוט) - בעל טכסא אילנה 46.30 ROBOT 10141   לא חבר בהתאגדות
33 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 45.83 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
34 (רובוט) - קולסקי איתן 44.79 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
35 (רובוט) - אלטש ענת 44.68 ROBOT 42767   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
36 קס דניאל - אידלסון ארתור 44.10 248 3163   לא חבר בהתאגדות
37 (רובוט) - הלמן קרן 43.75 ROBOT 9272   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
38 Tutuda - estebi 42.01 Tutuda estebi   לא חבר בהתאגדות
39 גוליק אורי - גוליק איתן 41.09 1414 1413   הרצליה - אילה
40 (רובוט) - מזרחי שמחה 40.86 ROBOT 17615   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
41 הזנפרץ אתי - זמיר דיצה 40.51 23333 16208   ראשל"צ - מרכז ספורט /ת"א - אביבים
42 זוסמן הדסה - גזית גלי 40.39 17050 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
43 (רובוט) - גוראל נעמי 40.33 ROBOT 41017   לא חבר בהתאגדות
44 לביא נירה - גרוס ריצארד 40.28 14641 41601   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
45 arkadiz - אבן צור אלי 39.81 arkadiz 1869   לא חבר בהתאגדות
46 (רובוט) - כוגן מיכאל 39.35 ROBOT 40693   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
47 (רובוט) - מירון מאירה 35.53 ROBOT 21326   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב
48 שמאי אילנה - אברהם חיה 35.42 13602 20235   חיפה כרמל
48 (רובוט) - בהירי תמר 35.42 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
50 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 34.38 40317 41315   ת"א - אביבים