Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
#26910 Ind. avivim carmel
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/04/22 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות ב-BBO.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן אלי מיכל 63.38 24591   7 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
2 כץ זהבה 61.62 8616   6 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
3 פולק גו 60.86 23835   4 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
4 זהר יעל 60.35 23414   4 השרון/ לא חבר בהתאגדות
5 מירון רוברט 59.85 43032   4 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
6 בריינר שושנה 59.34 14465   4 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
7 עפרון פרנסין 58.84 14774   4 סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
8 בהירי תמר 58.08 14148   3 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
9 sinhasurat 56.82 sinhasurat   -- לא חבר בהתאגדות
10 מור אהוד 55.81 40709   2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 אלטש ענת 55.30 42767   2 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
12 מזרחי שמחה 54.55 17615   2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 גרוס ריצארד 54.04 41601   2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
14 חנוך גיורא 54.04 2094   2 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
15 זמיר דיצה 53.28 16208   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
16 קימל שרה 53.28 17400   1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
17 כץ זאנה 53.03 15094   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
18 כהן ג'ני 52.78 22367   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
19 שנפ מאיה 52.53 23993   1 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
20 גלט אהרון 51.52 40141   1 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
21 קרן אורה 51.52 2362   1 נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
22 תמרי גדי 51.26 1448   1 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
23 שיף סמדר 50.51 41358   1 לא חבר בהתאגדות
24 גוליק אורי 48.99 1414     הרצליה - אילה/ לא חבר בהתאגדות
25 בכר יוסי 48.99 722     נהריה/ לא חבר בהתאגדות
26 הילזנרד אנני 48.48 5598     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
27 הורוביץ חנה 48.48 13107     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
28 קרביאן מרדכי 48.48 9315     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
29 גאות אדוה 47.73 40797     חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
30 אלקבץ אהרן 47.47 19218     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
31 גוברין אבי-ברטי 47.22 42144     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
32 הראל אתי 46.72 19766     רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
33 מירקין לודמילה 45.71 10299     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
34 קולסקי איתן 45.20 16086     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
35 אליוביץ עליזה 45.20 16173     ב"ש - בית הברידג'/ לא חבר בהתאגדות
36 יגרמן עדנה 44.70 14423     ת"א - האקדמיה לברידג'/ לא חבר בהתאגדות
37 גילרמן ג ניס 44.44 8000     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
38 שטרן אריה 44.19 24344     ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות
39 אלעד רחל 43.69 3696     ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
40 ירדני יעל 43.18 15266     ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
41 שפירא אניטה 42.93 14693     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
42 אלקבץ שלי 42.93 9510     ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
43 מזרח איתמר 42.42 10813     קריות/ לא חבר בהתאגדות
44 רג'ואן מרגלית 41.92 18685     לא חבר בהתאגדות
45 כוגן רעיה 41.67 9385     רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
46 בן נתן גיליאן 41.67 40791     זכרון יעקב - עמיחי/ לא חבר בהתאגדות
47 פריד פאני 41.16 40595     אשקלון/ לא חבר בהתאגדות
48 orabreuer 33.84 orabreuer     לא חבר בהתאגדות