Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.70
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 56.67 14457 14599 6 חיפה כרמל
2 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 55.00 13602 23090 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 54.72 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 53.61 19234 8309 3 חיפה כרמל
5 בוגן זאב - הידה רודיקה 52.78 8410 2526 2 חיפה כרמל
6 הרץ צפורה - לחמן מיכה 50.00 4138 1283 2 חיפה כרמל
7 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 49.44 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
7 אבידר אופליה - זהבי רות 49.44 18947 18919   חיפה כרמל
9 איליבמן רומן - שקולניק ליאורה 45.00 43322 19927   חיפה כרמל
10 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 42.22 22054 16309   חיפה כרמל
11 גרינברג רונית - שמחון מיכל 41.11 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 70.00 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 66.39 16088 16359 5 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 53.89 7241 7246 4 חיפה כרמל
4 לירון נולי - אלוני ישי 51.11 21199 40970 3 חיפה כרמל
5 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 49.17 23264 20156   חיפה כרמל
6 פורת דליה - כהן עפרה 48.89 4142 8283   חיפה כרמל
7 דה הונד יוסי - שפר לאה 44.17 19994 19995   חיפה כרמל
8 רטנר פיליס - רטנר דוד 43.33 14530 14538   חיפה כרמל
9 ליברטל זקלין - רייס איילין 43.06 17962 41238   חיפה כרמל
10 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 40.83 18015 40871   חיפה כרמל
11 מץ דליה - סכנין חוה 39.17 17803 40948   חיפה כרמל