Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע אפריל שני בוקר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.42
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גייבסקי נלי - שחר אמיר 65.37 40794 40627 6 חיפה כרמל
2 וייסמן דוד - ירוס מיכאל 62.78 3698 40706 5 חיפה כרמל
3 בוגן זאב - הידה רודיקה 62.75 8410 2526 4 חיפה כרמל
4 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 59.41 14979 40234 3 חיפה כרמל
5 שושני חנה - מזרחי יהודית 49.14 11491 2524   חיפה כרמל
6 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 48.73 17418 23090   חיפה כרמל
7 סרבן דניאלה - באבד יצחק 47.69 20552 11010   חיפה כרמל
8 ורסנו דליה - פרסט רחל 46.17 19087 40871   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
9 לוי רוני - שרן מיכאל 45.91 12052 6694   חיפה כרמל
10 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 37.93 22054 40925   חיפה כרמל
11 קמה יעל - אלוני ישי 37.78 19199 40970   חיפה כרמל
12 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 36.14 18665 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 65.52 20152 5749 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 63.92 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 חביב משה - חוזה רחל 61.70 2308 1595 4 קיסריה
4 רמן נחום - גולדברג אידה 60.83 18883 15305 3 חיפה כרמל
5 נביא יהודה - נביא רות 52.07 15307 15308 3 חיפה כרמל
6 שטרן בן - מזרחי שמחה 49.35 19887 17615   חיפה כרמל
7 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 47.72 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 45.86 5566 1177   חיפה כרמל
9 צרטין יוסף - קוטלר מאיה 44.48 41343 43207   חיפה כרמל
10 אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה 40.09 41602 43426   חיפה כרמל
11 חיימוביץ ולריו - ברויז אברהם 38.06 19234 40433   חיפה כרמל
12 גנות אסתי - ווינשטין ליאה 30.99 41036 40870   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל