Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אפריל
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.46
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ירוס מיכאל 74.17 3698 40706 7 חיפה כרמל
2 בוגן זאב - הידה רודיקה 68.33 8410 2526 5 חיפה כרמל
3 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 55.00 17418 23090 4 חיפה כרמל
4 שושני חנה - מזרחי יהודית 53.89 11491 2524 3 חיפה כרמל
5 שורץ מלכה - שחר אמיר 53.33 13138 40627 3 חיפה כרמל
6 ורסנו דליה - פרסט רחל 50.56 19087 40871 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
7 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 49.17 14979 40234   חיפה כרמל
8 זהבי רות - אבידר אופליה 48.06 18919 18947   חיפה כרמל
9 קרומבי דורית - לירון נולי 46.11 19930 21199   חיפה כרמל
10 שנער היידי - גודוביץ צילה 45.83 2500 15622   חיפה כרמל
11 קורן עינת - דביר יהודה 38.33 20262 43344   חיפה כרמל
12 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 36.39 19234 8309   חיפה כרמל
13 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 30.83 22054 40925   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סרבן דניאלה - באבד יצחק 62.78 20552 11010 7 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.83 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 שטרן בן - מזרחי שמחה 56.39 19887 17615 4 חיפה כרמל
4 נביא יהודה - נביא רות 55.00 15307 15308 3 חיפה כרמל
5 צרטין יוסף - קוטלר מאיה 54.17 41343 43207 3 חיפה כרמל
6 רמן נחום - גולדברג אידה 53.33 18883 15305 2 חיפה כרמל
7 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 52.50 41317 41136 2 חיפה כרמל
8 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 46.94 18316 41035   חיפה כרמל
8 לוי רוני - שרן מיכאל 46.94 12052 6694   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 45.28 19804 40948   חיפה כרמל
11 ברקוביץ אריה - הילזנרד אנני 43.06 2502 5598   חיפה כרמל
12 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 40.83 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 31.94 5566 1177   חיפה כרמל