Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אפריל
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.59
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שושני חנה - מזרחי יהודית 58.61 11491 2524 6 חיפה כרמל
2 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 57.50 19234 8309 5 חיפה כרמל
3 ניר מרים - גודוביץ צילה 55.00 16493 15622 4 חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 53.61 18665 20054 3 חיפה כרמל
5 סמורזיק אביטל - ברויז אברהם 52.78 16725 40433 3 חיפה כרמל
6 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 49.72 14979 40234   חיפה כרמל
7 הרץ ראובן - ינקוביץ ציפי 48.33 4137 23090   חיפה כרמל
8 קמה יעל - לירון נולי 46.67 19199 21199   חיפה כרמל
9 זהבי רות - אבידר אופליה 46.39 18919 18947   חיפה כרמל
10 כהן רבקה - וורמברנד עדנה 45.56 11391 14457   חיפה כרמל
11 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 35.83 22054 40925   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ירוס מיכאל 71.94 3698 40706 6 חיפה כרמל
2 גייבסקי נלי - שחר אמיר 59.17 40794 40627 5 חיפה כרמל
3 נביא יהודה - נביא רות 58.89 15307 15308 4 חיפה כרמל
4 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 55.56 18015 40871 3 חיפה כרמל
5 ברקוביץ אריה - הילזנרד אנני 52.22 2502 5598 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 52.22 5270 19052 3 חיפה כרמל
7 לוי רוני - שרן מיכאל 46.11 12052 6694   חיפה כרמל
8 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 42.22 41317 41136   חיפה כרמל
9 רמן נחום - גולדברג אידה 41.94 18883 15305   חיפה כרמל
10 בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה 35.56 4624 4617   חיפה כרמל
11 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 34.17 5566 1177   חיפה כרמל