Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.08
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר קלריסה - גיא יהודית 64.17 18665 20054 6 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - הידה רודיקה 63.33 5598 2526 5 חיפה כרמל
3 ורסנו דליה - פרסט רחל 59.72 19087 40871 4 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
4 מץ דליה - ינקוביץ ציפי 57.50 17803 23090 3 חיפה כרמל
5 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.56 19234 8309 3 חיפה כרמל
6 וייל טובה - ליבלינג לינדה 49.44 20153 20154   חיפה כרמל
7 כהן רבקה - מירקין לודמילה 47.50 11391 10299   חיפה כרמל
8 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 45.56 18418 18015   חיפה כרמל
9 קורן עינת - דביר יהודה 45.28 20262 43344   חיפה כרמל
10 קמה יעל - לירון נולי 41.67 19199 21199   חיפה כרמל
11 שנער היידי - גודוביץ צילה 40.00 2500 15622   חיפה כרמל
12 בן-נון נגה - בן-נון יוסי 35.28 12636 12637   חיפה - בית הלוחם
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נביא יהודה - נביא רות 65.28 15307 15308 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 64.72 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 לוי רוני - שרן מיכאל 59.72 12052 6694 4 חיפה כרמל
4 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 53.89 20152 5749 3 חיפה כרמל
5 גייבסקי נלי - שחר אמיר 53.06 40794 40627 3 חיפה כרמל
6 אליעז רות - גרוס ריצארד 50.56 22057 41601 2 חיפה כרמל
7 סרבן דניאלה - באבד יצחק 48.89 20552 11010   חיפה כרמל
8 רמן נחום - גולדברג אידה 46.11 18883 15305   חיפה כרמל
8 צרטין יוסף - קוטלר מאיה 46.11 41343 43207   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 43.06 19804 40948   חיפה כרמל
11 גנות אסתי - שוחט נויה 37.78 41036 41367   לא חבר בהתאגדות
12 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 30.83 22054 40925   חיפה כרמל