Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע אפריל יום שלישי
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.23
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מעוז דפנה - מעוז בני 63.89 19370 22572 7 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - ארי חנה 62.50 11391 18011 5 חיפה כרמל
3 פרלמן אמנון - ספקטור משה 58.61 20980 18417 4 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
4 שורץ מלכה - שחר אמיר 57.22 13138 40627 3 חיפה כרמל
5 דיין גילה - לוי רוני 54.44 15416 12052 3 חיפה כרמל
6 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 52.22 14457 14599 2 חיפה כרמל
7 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 51.94 15824 15622 2 חיפה כרמל
8 צידון רבקה - זלצר אביבה 50.00 19373 24170 1 חיפה כרמל
9 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 48.89 6070 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
10 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 45.28 18418 18015   חיפה כרמל
11 שפירא בניהו - קמפר ראובן 40.83 17828 17830   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 36.94 19927 22054   חיפה כרמל
13 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 27.22 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 67.22 16088 16359 7 חיפה כרמל
2 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 62.78 23264 40433 5 חיפה כרמל
3 וייסמן דוד - הידה רודיקה 60.28 3698 2526 4 חיפה כרמל
4 גרוס ריצארד - ברנט דוד 55.00 41601 40334 3 חיפה כרמל
5 ברקוביץ אריה - מירקין לודמילה 51.39 2502 10299 3 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.00 5270 19052 2 חיפה כרמל
6 נביא יהודה - נביא רות 50.00 15307 15308 2 חיפה כרמל
8 בירמן יצחק - פורת דליה 49.44 20587 4142   חיפה כרמל
9 לבנון חנה - קורן עינת 44.44 16309 20262   חיפה כרמל
10 ניר מרים - פלדמן יצחק 42.78 16493 9754   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 רמן נחום - גרינמן שמשון 39.17 18883 23268   חיפה כרמל
12 בלום חנה - סידי אראלה 38.89 41055 40943   חיפה כרמל
13 הבר שמעון - הולצמן זאב 38.61 5944 23768   חיפה כרמל