Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע אפריל יום שלישי
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.40
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בוגן זאב - הידה רודיקה 65.87 8410 2526 7 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - ארי חנה 55.95 11391 18011 6 חיפה כרמל
3 דיין גילה - לוי רוני 53.97 15416 12052 4 חיפה כרמל
4 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 51.98 15824 15622 4 חיפה כרמל
5 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 51.19 18418 18015 3 חיפה כרמל
6 שפירא בניהו - קמפר ראובן 47.62 17828 17830   חיפה כרמל
6 לבנון חנה - קורן עינת 47.62 16309 20262   חיפה כרמל
6 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 47.62 6070 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 מעוז דפנה - מעוז בני 46.83 19370 22572   חיפה כרמל
10 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 31.35 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ברנט דוד 63.49 3698 40334 7 חיפה כרמל
2 שורץ מלכה - שחר אמיר 61.11 13138 40627 6 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 59.13 5598 5635 4 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - שאול רבקה 56.35 7241 7246 4 חיפה כרמל
5 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 50.79 16725 10299 3 חיפה כרמל
6 בירמן יצחק - פורת דליה 50.00 20587 4142 2 חיפה כרמל
7 טמיר אלי - אלרן ישראל 45.63 5270 19052   חיפה כרמל
8 רטנר פיליס - רטנר דוד 42.86 14530 14538   חיפה כרמל
9 בלום חנה - סידי אראלה 36.51 41055 40943   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 34.13 19804 40948   חיפה כרמל