Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע אפריל יום שלישי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.13
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 60.08 14457 14599 6 חיפה כרמל
2 וייסמן דוד - ברנט דוד 59.40 3698 40334 5 חיפה כרמל
3 מעוז דפנה - מעוז בני 57.07 19370 22572 4 חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 56.31 11391 18011 3 חיפה כרמל
5 שורץ מלכה - שחר אמיר 52.90 13138 40627 3 חיפה כרמל
6 ינקוביץ ציפי - ברקוביץ אריה 52.57 23090 2502 2 חיפה כרמל
7 לבנון חנה - קורן עינת 49.66 16309 20262   חיפה כרמל
8 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 48.32 15824 15622   חיפה כרמל
9 דיין גילה - לוי רוני 48.22 15416 12052   חיפה כרמל
10 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 39.37 16725 10299   חיפה כרמל
11 פרלמן אמנון - ספקטור משה 39.20 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 35.80 19927 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 63.15 5944 23768 6 חיפה כרמל
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 63.15 16088 16359 6 חיפה כרמל
3 וייל טובה - אליעז רות 62.99 20153 22057 4 חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 50.22 23264 23263 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 49.35 5270 19052   חיפה כרמל
6 רמן נחום - גרינמן שמשון 49.01 18883 23268   חיפה כרמל
7 רטנר פיליס - רטנר דוד 48.09 14530 14538   חיפה כרמל
8 בירמן יצחק - פורת דליה 47.75 20587 4142   חיפה כרמל
9 אלעד אלי - איסק מנחם 46.64 5572 3080   חיפה כרמל
10 בוימל זאב - בוימל דבורה 35.37 13905 13904   קריות
11 בלום חנה - סידי אראלה 34.29 41055 40943   חיפה כרמל