Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע אפריל חמישי בוקר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.24
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר קלריסה - גיא יהודית 64.54 18665 20054 6 חיפה כרמל
2 דיין גילה - לוי רוני 60.15 15416 12052 5 חיפה כרמל
3 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 60.08 18418 18015 4 חיפה כרמל
4 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 59.40 4137 40234 3 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 58.88 5598 1288 2 חיפה כרמל
6 מץ דליה - וייל טובה 57.72 17803 20153 2 חיפה כרמל
7 שורץ מלכה - שחר אמיר 48.94 13138 40627   חיפה כרמל
8 מילר סידני - מטקלף גון 47.59 42888 42887   חיפה כרמל
9 קמה יעל - אלוני ישי 39.27 19199 40970   חיפה כרמל
10 קורן עינת - דביר יהודה 39.04 20262 43344   חיפה כרמל
11 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 34.88 15743 19097   חיפה כרמל
12 דנה חנה - עשת רונית 31.00 6754 4221   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - וולברג ג'ון 66.91 5944 4245 6 חיפה כרמל
2 וייסמן דוד - הידה רודיקה 62.07 3698 2526 5 חיפה כרמל
3 משיח רבקה - נביא רות 56.67 17806 15308 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 56.54 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 ביגר כרמלה - גני רותי 54.69 23012 23011 2 חיפה כרמל
6 שטרן בן - ציפין שמואל 51.88 19887 24169 2 חיפה כרמל
7 רמן נחום - גרינמן שמשון 50.68 18883 23268 2 חיפה כרמל
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 41.57 40948 19804   חיפה כרמל
9 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 40.59 43207 41343   חיפה כרמל
10 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 39.85 23264 40433   חיפה כרמל
11 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 28.55 22054 40925   חיפה כרמל