Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אפריל
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.54
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן רבקה - מירקין לודמילה 70.59 11391 10299 5 חיפה כרמל
2 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 58.22 4137 40234 4 חיפה כרמל
3 קמה יעל - אלוני ישי 54.00 19199 40970 3 חיפה כרמל
4 שורץ מלכה - שחר אמיר 49.33 13138 40627   חיפה כרמל
5 מילר סידני - מטקלף גון 42.22 42888 42887   חיפה כרמל
6 דיין גילה - לוי רוני 41.89 15416 12052   חיפה כרמל
7 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 34.89 5598 1288   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 62.00 43207 41343 5 חיפה כרמל
2 רמן נחום - גרינמן שמשון 56.57 18883 23268 4 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.10 5270 19052 3 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - וולברג ג'ון 48.38 5944 4245   חיפה כרמל
5 סכנין חוה - שמחון מיכל 43.00 40948 19804   חיפה כרמל
6 ברזינר יצחק - ווינשטין ליאה 39.62 42549 40870   חיפה כרמל