Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אפריל
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.75
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 57.03 5598 1288 4 חיפה כרמל
2 שורץ מלכה - שחר אמיר 54.38 13138 40627 3 חיפה כרמל
3 דיין גילה - לוי רוני 50.47 15416 12052 2 חיפה כרמל
4 קמה יעל - אלוני ישי 50.00 19199 40970 2 חיפה כרמל
5 מילר סידני - מטקלף גון 46.41 42888 42887   חיפה כרמל
6 פורת מרים - זהבי רות 41.72 21564 18919   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 67.66 5270 19052 4 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 56.72 5944 4245 3 חיפה כרמל
3 ריבקינד ספיה - מיכאל קובלנקו 50.47 43074 22-0443 2 לא חבר בהתאגדות
4 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 49.53 2502 15908   חיפה כרמל
5 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 39.38 41317 41136   חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 35.53 23264 40433   חיפה כרמל