Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.56
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן רבקה - מירקין לודמילה 71.94 11391 10299 6 חיפה כרמל
2 וייסמן דוד - הידה רודיקה 67.50 3698 2526 5 חיפה כרמל
3 קמה יעל - אלוני ישי 56.67 19199 40970 4 חיפה כרמל
4 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 51.39 17418 23090 3 חיפה כרמל
5 לבנון חנה - ורסנו דליה 50.56 16309 19087 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
5 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 50.56 20154 17615 2 חיפה כרמל
7 צידון רבקה - מנור עדית 49.44 19373 40868   חיפה כרמל
8 צרטין יוסף - כהאנה רלה 48.89 41343 43345   חיפה כרמל
9 זומר קלריסה - גיא יהודית 48.33 18665 20054   חיפה כרמל
10 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 45.28 15743 19097   חיפה כרמל
11 פורת מרים - זהבי רות 42.22 21564 18919   חיפה כרמל
12 מרמלשטיין עליזה - סידי אראלה 35.00 41137 40943   חיפה כרמל
13 אבן גבי - מיליטיאנו פליצ'ה 32.22 18797 23425   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - גרוס ריצארד 60.83 40334 41601 6 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 58.06 5944 4245 5 חיפה כרמל
3 שורץ מלכה - שחר אמיר 56.39 13138 40627 4 חיפה כרמל
3 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 56.39 23264 40433 4 חיפה כרמל
5 משיח רבקה - נביא רות 54.72 17806 15308 2 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.28 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 48.06 16725 18416   חיפה כרמל
7 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 48.06 41317 41136   חיפה כרמל
9 בר יוסף לוסי - בר יוסף עקיבא 47.22 22054 22055   חיפה כרמל
10 גיחון מלכה - אדלר אילנה 46.67 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 ברזינר יצחק - ווינשטין ליאה 43.33 42549 40870   חיפה כרמל
12 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 40.28 43207 43206   חיפה כרמל
13 סכנין חוה - שמחון מיכל 39.72 40948 19804   חיפה כרמל