Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שלישי אחהצ מודרך עם יניב אפריל-מאי
מושב 6 מתוך 9 תאריך: 10/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.67
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אברהמי חנה - בן דב פיזנטי עדנה 59.17 40925 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 פורת רבקה - פרלמן דורית 55.00 14981 22-0610 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 אדלמן יפה - מגן ציפורה 54.17 22-0598 20159 לא חבר בהתאגדות
4 ריבקינד אברהם - ריבקינד רות 48.33 22-0181 22-0171 לא חבר בהתאגדות
4 קרן מילה - הלפרן רונית 48.33 41119 24886 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 חנה בראון - הרפז ירדנה 35.00 22-0611 24636 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 לזר רחל - אגרט מריה 57.50 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
1 נפתלי אסתר - לזר שילה 57.50 22-0482 16339 לא חבר בהתאגדות
3 מנצר רחל - ירניצקי ורדה 54.17 17122 20041 לא חבר בהתאגדות
4 דב מאירוביץ - גרופר שרה 44.17 22-0242 19844 לא חבר בהתאגדות
4 ברודני עדה - וייס אורית 44.17 21979 20039 לא חבר בהתאגדות
6 עופר ארגמן - שרון ארגמן 42.50 22-0631 22-0632 לא חבר בהתאגדות