Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
האביב - יום א'
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 27/03/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 11.71
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גורדון אושרה - הנר ארז 66.67 16378 9643 10 קריות
2 בייצר מוטי - מאר רוני 57.92 12001 11345 8 חיפה כרמל/קריות
3 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 57.50 5335 5352 7 קריות
4 שפיר רוחמה - שטרן ורד 55.00 19419 24290 5 קריות
5 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 52.08 5440 787 4 קריות
6 בר רבקה - מאר ריבי 50.42 4002 11346 3 קריות
7 גנזל יהודה - ארד יאיר 49.58 2663 14431   קריות
7 שניידר טובה - שניידר מיכאל 49.58 11949 4525   קריות
9 שיינר חנה - טישלר לאה 47.08 15248 11950   קריות
10 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 41.67 8275 3497   קריות
11 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 37.08 24727 5090   קריות
12 מנגד יוסף - מנגד בלהה 35.42 43366 43367   חיפה כרמל