Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
האביב - יום א'
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 03/04/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.39
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפיר רוחמה - שטרן ורד 69.17 19419 24290 9 קריות
2 שניידר טובה - שניידר מיכאל 58.33 11949 4525 7 קריות
3 שיינר חנה - טישלר לאה 55.56 15248 11950 5 קריות
4 בר רבקה - מאר ריבי 50.83 4002 11346 4 קריות
5 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 47.50 8275 3497   קריות
6 בייצר מוטי - מאר רוני 45.00 12001 11345   חיפה כרמל/קריות
7 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 44.17 24727 5090   קריות
8 גנזל יהודה - ארד יאיר 40.00 2663 14431   קריות
9 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 38.89 5335 5352   קריות