Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
האביב - יום א'
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 10/04/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 11.73
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 60.42 5335 5352 10 קריות
2 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 59.52 5440 787 8 קריות
3 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 57.14 13809 8193 6 קריות
4 בייצר מוטי - מאר רוני 54.17 12001 11345 5 חיפה כרמל/קריות
5 שניידר טובה - שניידר מיכאל 53.65 11949 4525 4 קריות
6 גנזל יהודה - ארד יאיר 51.79 2663 14431 3 קריות
7 גורדון אושרה - הנר ארז 50.60 16378 9643 3 קריות
8 שפיר רוחמה - שטרן ורד 43.45 19419 24290   קריות
9 מנגד יוסף - מנגד בלהה 41.67 43366 43367   חיפה כרמל
10 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 40.48 8274 16105   קריות
11 שיינר חנה - טישלר לאה 36.98 15248 11950   קריות