Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
האביב - יום א'
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 01/05/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.20
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 60.16 5440 787 9 קריות
2 גנזל יהודה - ארד יאיר 55.47 2663 14431 7 קריות
3 בר רבקה - מאר ריבי 53.39 4002 11346 6 קריות
4 שפיר רוחמה - שטרן ורד 52.99 19419 24290 5 קריות
5 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 52.21 13809 8193 4 קריות
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 51.56 11949 4525 3 קריות
7 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 46.88 24727 5090   קריות
8 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 44.40 8275 3497   קריות
9 שיינר חנה - טישלר לאה 43.62 15248 11950   קריות
10 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 39.32 5335 5352   קריות