Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
האביב - יום א'
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 22/05/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.35
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 59.90 8274 16105 9 קריות
2 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 58.33 5335 5352 7 קריות
3 בר רבקה - ארזיל אתי 56.77 4002 6825 6 קריות
4 גורדון אושרה - הנר ארז 55.73 16378 9643 5 קריות
5 שיינר חנה - טישלר לאה 54.69 15248 11950 4 קריות
6 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 51.56 5440 787 3 קריות
7 גנזל יהודה - ארד יאיר 45.31 2663 14431   קריות
8 שפיר רוחמה - שטרן ורד 43.23 19419 24290   קריות
9 שניידר טובה - שניידר מיכאל 42.19 11949 4525   קריות
10 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 32.29 24727 5090   קריות