Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי בוקר אפריל
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/04/22 סניף: רמת גן מקדם: 8.13
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חלמיש רבקה - צור נאוה 63.95 16930 40772 15 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 עוגן תמרה - טובי יעקב 60.12 10102 964 12 סביון - קרית אונו/ב"ש - חברי הנגב
3 וינרובר ורדה - וינרובר משה 59.52 22084 22085 10 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 שחם מוטי - ברק רות 59.44 21057 6944 8 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 וולפגור אתי - כהן איציק 56.89 20331 22412 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 לויט יולי - ליפין דוד 56.29 3566 4928 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
7 כהן לביא מרים - שלף מרים 54.76 19627 19660 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 הירש אירית - לינדה גיטה 53.83 18743 18742 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 מלמד חולדה - מלמד משה 53.57 16590 1350 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 ערמון עלי - עמיאל אלי 51.79 42500 5073 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 אסטלין מרילה - אסטלין מרילה 51.19 40900 40900 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 גולדברג חנה - עמית רות 48.89 9814 21225   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 רויטר משה - ברונר שושנה 47.79 10648 13753   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
14 עקיבא אביבה - גור עידית 47.49 19628 23361   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
14 שריג בועז - ארנון גדי 47.49 40884 4592   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
16 מרשנסקי מלכה - סולקוביץ אלכס 47.45 40958 21945   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
17 זהר דליה - זילבר חיים 47.32 15914 24005   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
18 מאירוביץ בתיה - זיגלמן ריבי 46.43 17331 8863   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
19 סבו אהובה - פירוטין רפי 44.47 708 1555   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
20 ז'רמונסקי חיים - גשורי ארזה 43.15 21383 268   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
21 מסיקה סימון - צייגר מלכה 41.45 23907 7917   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/אשקלון
22 מרידך תקוה - לבינסקי יעל 40.69 22668 18016   ר"ג - מרום נווה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
23 וינרבה הדסה - הולצר ידידיה 39.29 20332 41187   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
24 לביא משה - גלטמן מרים 36.73 24415 11910   גבעתיים - ברידג' 4 פאן