Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שלישי ערב
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 26/04/22 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 12.96
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליפין גנאדי - דנציגר אלכס 68.75 20896 3258 12 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
2 אבידור יהודה - נחום ניסים 57.92 6886 4558 10 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 ידידיה יעל - מגריל שלמה 55.42 1890 5674 8 עמק המעינות/ לא חבר בהתאגדות
4 ברוור נדב - קוזיק סוניה 54.58 19510 20776 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 אנטין דוד - לחובר יצחק 54.17 3524 5398 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
6 ארצי מרגלית - לבינסקי יעל 51.67 3347 18016 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 קסירר אסתר - וולפיילר שרה 51.25 10117 41638 3 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 טוויג אהרון - בראז ינאי 50.42 11720 4438 3 פ"ת - אם המושבות
9 נחום ארז - רשף דבורה 49.58 22567 1665   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 כסיף דפנה - סיוני מרדכי 47.08 18218 11418   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 40.83 11054 10316   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 קרסו יעקב - רז בן-ציון 40.42 6312 4056   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 זמיר גורי - וינר שמואל 39.17 40655 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 גביש יורם - לייפר רולנדה 38.75 9773 9888   רמת השרון