Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע מאי ראשון בוקר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.21
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פזי נחמה - חיימוביץ ולריו 59.44 8309 19234 7 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 57.78 5598 5635 6 חיפה כרמל
3 ברנט דוד - וייסמן דוד 55.83 40334 3698 4 חיפה כרמל
4 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 55.28 11069 8174 4 חיפה כרמל
5 מורג חוה - קורן עינת 54.44 9726 20262 3 חיפה כרמל
5 הרץ ראובן - פורגס עמוס 54.44 4137 20152 3 חיפה כרמל
5 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 54.44 40871 18015 3 חיפה כרמל
8 הרץ צפורה - לחמן מיכה 54.17 4138 1283 1 חיפה כרמל
9 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 48.33 13602 23090   חיפה כרמל
10 גרינברג רונית - שמחון מיכל 45.83 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 44.17 14599 14457   חיפה כרמל
12 ציפין שמואל - טל פטר 42.22 24169 16356   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
13 בוגן זאב - הידה רודיקה 39.44 8410 2526   חיפה כרמל
14 אברהם חיה - ניצן ניצה 34.17 20235 19025   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 65.00 16088 16359 7 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - מירקין לודמילה 64.72 2502 10299 6 חיפה כרמל
3 כהן עפרה - פורת דליה 62.50 8283 4142 4 חיפה כרמל
4 לירון נולי - אלוני ישי 57.78 21199 40970 4 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 55.56 7241 7246 3 חיפה כרמל
6 רייס איילין - ליברטל זקלין 52.50 41238 17962 2 חיפה כרמל
6 גל מרדכי - גרוס ריצארד 52.50 20231 41601 2 חיפה כרמל
8 בוימל זאב - בוימל דבורה 49.72 13905 13904   קריות
9 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 47.22 23264 40433   חיפה כרמל
10 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 44.44 23268 4617   חיפה כרמל
11 רטנר פיליס - רטנר דוד 42.78 14530 14538   חיפה כרמל
11 שקולניק ליאורה - איליבמן רומן 42.78 19927 43322   חיפה כרמל
13 צרטין יוסף - בתיה דרמר 35.83 41343 22-0640   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
14 דנה חנה - שרה צוצי 26.67 6754 22-0641   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות