Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע מאי ראשון בוקר
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.89
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 69.87 4137 40234 6 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 61.84 11069 8174 5 חיפה כרמל
3 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 58.24 19370 40869 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
4 שקולניק ליאורה - איליבמן רומן 51.26 19927 43322 3 חיפה כרמל
5 מורג חוה - קורן עינת 50.26 9726 20262 2 חיפה כרמל
6 הרץ צפורה - לחמן מיכה 49.65 4138 1283   חיפה כרמל
7 אברהם חיה - ניצן ניצה 47.88 20235 19025   חיפה כרמל
8 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 46.60 22054 16309   חיפה כרמל
9 פזי נחמה - חיימוביץ ולריו 45.95 8309 19234   חיפה כרמל
10 שנער היידי - גודוביץ צילה 45.70 2500 15622   חיפה כרמל
11 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 36.07 40532 14171   חיפה כרמל
12 קמפר ראובן - שפירא בניהו 34.15 17830 17828   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 59.58 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 לירון נולי - אלוני ישי 57.42 21199 40970 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.82 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 רטנר פיליס - רטנר דוד 53.91 14530 14538 3 חיפה כרמל
5 כהן עפרה - פורת דליה 53.33 8283 4142 2 חיפה כרמל
6 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 49.56 5564 5565   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
7 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 49.11 23264 20156   חיפה כרמל
8 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 47.42 40871 18015   חיפה כרמל
9 דוב שושנה - שאול רבקה 46.72 7241 7246   חיפה כרמל
10 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 46.35 23268 4617   חיפה כרמל
11 בוימל זאב - בוימל דבורה 30.99 13905 13904   קריות