Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע מאי ראשון בוקר
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.18
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ צפורה - לחמן מיכה 66.02 4138 1283 6 חיפה כרמל
1 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 66.02 5598 5635 6 חיפה כרמל
3 שנער היידי - גודוביץ צילה 56.48 2500 15622 4 חיפה כרמל
4 פזי נחמה - חיימוביץ ולריו 54.04 8309 19234 3 חיפה כרמל
5 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 49.59 40871 18015   חיפה כרמל
6 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 48.97 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
7 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 48.73 11069 8174   חיפה כרמל
8 אברהם חיה - ניצן ניצה 47.29 20235 19025   חיפה כרמל
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 46.23 17830 17828   חיפה כרמל
10 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 43.64 13602 23090   חיפה כרמל
11 כהן רבקה - וורמברנד עדנה 43.11 11391 14457   חיפה כרמל
12 גרינמן שמשון - נחמיאס יוסף 41.08 23268 40234   חיפה כרמל
13 זהבי רות - אבידר אופליה 40.05 18919 18947   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 62.84 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 רייס איילין - ליברטל זקלין 58.86 41238 17962 5 חיפה כרמל
3 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 53.95 23264 20156 4 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - שאול רבקה 52.38 7241 7246 3 חיפה כרמל
5 רטנר פיליס - רטנר דוד 51.82 14530 14538 2 חיפה כרמל
6 גרינברג רונית - שמחון מיכל 50.93 15533 19804 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
7 שקולניק ליאורה - איליבמן רומן 48.64 19927 43322   חיפה כרמל
8 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 46.17 22054 16309   חיפה כרמל
9 בוימל זאב - בוימל דבורה 45.68 13905 13904   קריות
10 טייג יוסי - גוטליב ליפא 44.81 16088 16359   חיפה כרמל
11 מורג חוה - קורן עינת 43.30 9726 20262   חיפה כרמל
12 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 40.62 43207 43206   חיפה כרמל