Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע מאי ראשון בוקר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.67
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ביגר כרמלה - גני רותי 59.72 23012 23011 6 חיפה כרמל
2 מעוז דפנה - מעוז בני 57.50 19370 22572 5 חיפה כרמל
3 הרץ צפורה - לחמן מיכה 56.39 4138 1283 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 56.11 5598 5635 3 חיפה כרמל
5 פזי נחמה - חיימוביץ ולריו 55.56 8309 19234 3 חיפה כרמל
6 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 53.33 13602 23090 2 חיפה כרמל
7 זהבי רות - אבידר אופליה 52.50 18919 18947 2 חיפה כרמל
8 אברהם חיה - ניצן ניצה 50.56 20235 19025 1 חיפה כרמל
9 כהן רבקה - מירקין לודמילה 50.28 11391 10299 1 חיפה כרמל
10 קמפר ראובן - שפירא בניהו 45.83 17830 17828   חיפה כרמל
11 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 41.67 14599 14457   חיפה כרמל
12 סכנין חוה - שמחון מיכל 35.56 40948 19804   חיפה כרמל
13 שנער היידי - גודוביץ צילה 35.00 2500 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - קולסקי מינה 77.78 2502 11069 6 חיפה כרמל
2 ברנט דוד - שטרן בן 64.17 40334 19887 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 63.89 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 61.67 40871 18015 3 חיפה כרמל
5 מורג חוה - קורן עינת 56.11 9726 20262 3 חיפה כרמל
6 כהן עפרה - פורת דליה 54.44 8283 4142 2 חיפה כרמל
7 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 46.11 22054 16309   חיפה כרמל
8 דוב שושנה - שאול רבקה 45.56 7241 7246   חיפה כרמל
9 קוטלר מאיה - ברויז אברהם 42.78 43207 40433   חיפה כרמל
10 רטנר פיליס - רטנר דוד 40.00 14530 14538   חיפה כרמל
11 גרינמן אהובה - גרינמן שמשון 37.50 23267 23268   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - איליבמן רומן 30.56 19927 43322   חיפה כרמל
13 בוימל זאב - בוימל דבורה 29.44 13905 13904   קריות