Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר מאי
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 09/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.22
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר קלריסה - גיא יהודית 61.91 18665 20054 6 חיפה כרמל
2 פרסט רחל - ורסנו דליה 58.61 40871 19087 5 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
3 רוזנברג חנה - ניר מרים 57.30 13327 16493 4 חיפה כרמל
4 מזרחי יהודית - שושני חנה 56.86 2524 11491 3 חיפה כרמל
5 גרוס ריצארד - אליעז רות 55.83 41601 22057 2 חיפה כרמל
6 זהבי רות - אבידר אופליה 55.62 18919 18947 2 חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.96 19234 8309 2 חיפה כרמל
8 כהן מרגרט - ויזן יהושע 47.29 40941 19229   חיפה כרמל
9 רמן נחום - גולדברג אידה 45.30 18883 15305   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - כהאנה רלה 44.38 41343 43345   חיפה כרמל
11 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 43.83 14979 40234   חיפה כרמל
12 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 41.63 40925 22054   חיפה כרמל
13 לירון נולי - קמה יעל 39.44 21199 19199   חיפה כרמל
14 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 37.48 18418 18015   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שרון אביגדור - מנור משה 72.90 581 852 6 חיפה כרמל
2 דה הונד יוסי - שפר לאה 63.33 19994 19995 5 חיפה כרמל
3 לוי זיוה - שפריר חוה 59.75 20147 42285 4 לא חבר בהתאגדות
4 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 54.01 5566 1177 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 52.19 5270 19052 2 חיפה כרמל
6 שמחון מיכל - סכנין חוה 48.24 19804 40948   חיפה כרמל
7 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 47.35 43207 43206   חיפה כרמל
8 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 45.31 41317 41136   חיפה כרמל
9 יפה פרנקי - גולומב נינה 44.81 17818 12376   חיפה כרמל
10 נביא יהודה - נביא רות 44.29 15307 15308   חיפה כרמל
11 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 43.43 18316 41035   חיפה כרמל
12 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 37.56 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 גנות אסתי - ווינשטין ליאה 36.82 41036 40870   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל