Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר מאי
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.04
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר קלריסה - גיא יהודית 59.23 18665 20054 6 חיפה כרמל
2 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 56.08 17418 23090 5 חיפה כרמל
3 רוזנברג חנה - ניר מרים 54.72 13327 16493 4 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 54.39 19234 8309 3 חיפה כרמל
5 כהן מרגרט - ויזן יהושע 54.38 40941 19229 2 חיפה כרמל
6 אלוני ישי - קמה יעל 51.73 40970 19199 2 חיפה כרמל
7 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 48.02 18418 18015   חיפה כרמל
8 שטרן בן - מזרחי שמחה 47.90 19887 17615   חיפה כרמל
9 מיכלוביץ רבקה - אורון רות 47.86 43111 18699   טבעון - רקפת /חיפה כרמל
10 אברהם חיה - גדיאל לידיה 42.50 20235 20234   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 מזרחי יהודית - שושני חנה 41.82 2524 11491   חיפה כרמל
12 ברויז אברהם - שורץ מלכה 41.48 40433 13138   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 69.51 40706 3698 6 חיפה כרמל
2 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 65.28 18316 41035 5 חיפה כרמל
3 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 56.17 17803 10919 4 חיפה כרמל
4 באבד יצחק - סרבן דניאלה 53.83 11010 20552 3 חיפה כרמל
5 שרון אביגדור - מנור משה 51.27 581 852 2 חיפה כרמל
5 נביא יהודה - נביא רות 51.27 15307 15308 2 חיפה כרמל
7 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 50.65 41057 42368 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 47.37 5566 1177   חיפה כרמל
9 רייצין לב - צרטין יוסף 43.43 43286 41343   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 40.15 19804 40948   חיפה כרמל
11 פרסט רחל - ורסנו דליה 39.12 40871 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
12 רמן נחום - גולדברג אידה 31.30 18883 15305   חיפה כרמל