Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר מאי
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.81
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן בן - מזרחי שמחה 62.52 19887 17615 5 חיפה כרמל
2 מזרחי יהודית - שושני חנה 58.23 2524 11491 4 חיפה כרמל
3 פרסט רחל - ורסנו דליה 55.80 40871 19087 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
4 כהן מרגרט - ויזן יהושע 52.92 40941 19229 3 חיפה כרמל
5 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 51.71 18418 18015 2 חיפה כרמל
6 גני רותי - ביגר כרמלה 48.94 23011 23012   חיפה כרמל
7 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 47.77 17418 23090   חיפה כרמל
8 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 46.40 19234 8309   חיפה כרמל
9 ברויז אברהם - שורץ מלכה 44.75 40433 13138   חיפה כרמל
10 גודוביץ צילה - רמן נחום 41.05 15622 18883   חיפה כרמל
11 אלוני ישי - קמה יעל 40.50 40970 19199   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רוזנברג חנה - ניר מרים 60.22 13327 16493 5 חיפה כרמל
2 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 58.18 40706 3698 4 חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גיא יהודית 56.64 18665 20054 3 חיפה כרמל
4 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 55.77 17803 10919 3 חיפה כרמל
5 ליברטל זקלין - רייס איילין 53.70 17962 41238 2 חיפה כרמל
6 נביא יהודה - נביא רות 50.96 15307 15308 2 חיפה כרמל
7 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 46.33 5566 1177   חיפה כרמל
8 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 44.29 18316 41035   חיפה כרמל
9 גולדברג אידה - פונדיאנו עליזה 40.43 15305 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 דנה חנה - צרטין יוסף 33.49 6754 41343   חיפה כרמל