Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע מאי יום שלישי
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.62
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן רבקה - ארי חנה 63.68 11391 18011 7 חיפה כרמל
2 לוי סיגלית - ספקטור ענת 58.26 8196 18416 6 חיפה כרמל
3 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 57.82 23012 23090 4 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 57.19 16725 10299 4 חיפה כרמל
5 שורץ מלכה - וורמברנד עדנה 53.09 13138 14457 3 חיפה כרמל
6 רמן נחום - גרינמן שמשון 52.53 18883 23268 2 חיפה כרמל
7 קמפר ראובן - שפירא בניהו 51.10 17830 17828 2 חיפה כרמל
8 פורת מרים - בלנק שרה 47.94 21564 40578   חיפה כרמל
9 קורן עינת - לבנון חנה 47.90 20262 16309   חיפה כרמל
10 פרלמן אמנון - ספקטור משה 47.05 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
11 דיין גילה - לוי רוני 46.09 15416 12052   חיפה כרמל
12 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 45.49 18418 18015   חיפה כרמל
13 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 41.91 15824 15622   חיפה כרמל
14 אורטל אילן - אורון רות 41.56 2195 18699   טבעון/חיפה כרמל
15 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 39.23 22054 19927   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 59.63 5944 23768 7 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 59.41 5270 19052 6 חיפה כרמל
3 טל פטר - ציפין שמואל 58.70 16356 24169 4 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 57.28 23264 23263 4 חיפה כרמל
5 אלעד אלי - איסק מנחם 55.90 5572 3080 3 חיפה כרמל
6 רטנר פיליס - רטנר דוד 52.22 14530 14538 2 חיפה כרמל
7 דוב שושנה - שאול רבקה 51.60 7241 7246 2 חיפה כרמל
8 משיח רבקה - נביא רות 47.41 17806 15308   חיפה כרמל
9 בירמן יצחק - פורת דליה 47.31 20587 4142   חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 44.54 41317 41136   חיפה כרמל
11 בוימל זאב - בוימל דבורה 44.14 13905 13904   קריות
12 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 44.01 18316 41035   חיפה כרמל
13 טייג יוסי - גוטליב ליפא 38.95 16088 16359   חיפה כרמל
14 סידי אראלה - בלום חנה 38.89 40943 41055   חיפה כרמל