Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע מאי יום שלישי
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 24/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.29
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 63.33 40334 3698 7 חיפה כרמל
2 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 59.44 6070 40234 5 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 שמחון מיכל - סכנין חוה 58.61 19804 40948 4 חיפה כרמל
4 קמפר ראובן - שפירא בניהו 58.06 17830 17828 3 חיפה כרמל
5 לירון נולי - ניצן ניצה 56.94 21199 19025 3 חיפה כרמל
6 רמן נחום - שורץ מלכה 54.44 18883 13138 2 חיפה כרמל
7 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 51.94 23012 23090 2 חיפה כרמל
8 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 49.44 14599 14457   חיפה כרמל
9 פורת מרים - בלנק שרה 46.39 21564 40578   חיפה כרמל
10 מעוז דפנה - מעוז בני 45.28 19370 22572   חיפה כרמל
11 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 42.78 18418 18015   חיפה כרמל
12 אברהם חיה - שמאי אילנה 42.22 20235 13602   חיפה כרמל
13 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 37.50 22054 19927   חיפה כרמל
14 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 33.61 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי סיגלית - ספקטור ענת 73.06 8196 18416 7 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 67.78 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 נביא יהודה - נביא רות 58.06 15307 15308 4 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - הולצמן זאב 56.94 5944 23768 3 חיפה כרמל
5 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 52.50 23268 23267 3 חיפה כרמל
6 בירמן יצחק - פורת דליה 51.94 20587 4142 2 חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.00 16088 16359 2 חיפה כרמל
8 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 49.72 23264 40433   חיפה כרמל
9 טל פטר - ציפין שמואל 48.89 16356 24169   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
9 אורטל אילן - אורון רות 48.89 2195 18699   טבעון/חיפה כרמל
11 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 45.28 41317 41136   חיפה כרמל
12 בוימל זאב - בוימל דבורה 34.72 13905 13904   קריות
13 רטנר פיליס - רטנר דוד 33.33 14530 14538   חיפה כרמל
14 סידי אראלה - בלום חנה 28.89 40943 41055   חיפה כרמל