Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר מאי
מושב 1 מתוך 3 תאריך: 12/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.17
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלוני ישי - קמה יעל 64.60 40970 19199 6 חיפה כרמל
2 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 59.20 4137 40234 5 חיפה כרמל
3 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 58.89 20154 17615 4 חיפה כרמל
4 כהן רבקה - מירקין לודמילה 57.93 11391 10299 3 חיפה כרמל
5 שטרן בן - שדל גרג 56.88 19887 42249 2 חיפה כרמל
6 צידון רבקה - מנור עדית 53.49 19373 40868 2 חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 50.59 18665 20054 2 חיפה כרמל
8 פורת מרים - זהבי רות 47.19 21564 18919   חיפה כרמל
9 מרמלשטיין עליזה - סידי אראלה 41.48 41137 40943   חיפה כרמל
10 קורן עינת - שורץ מלכה 41.14 20262 13138   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - כהאנה רלה 39.67 41343 43345   חיפה כרמל
12 פרלמן דורית - פורת רבקה 29.44 22-0610 14981   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 62.96 16725 18416 6 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 60.96 5944 4245 5 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.28 5270 19052 4 חיפה כרמל
4 שמחון מיכל - סכנין חוה 54.97 19804 40948 3 חיפה כרמל
5 נביא יהודה - נביא רות 54.29 15307 15308 2 חיפה כרמל
6 רמן נחום - גרינמן שמשון 53.46 18883 23268 2 חיפה כרמל
7 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 51.89 15908 2502 2 חיפה כרמל
8 ורסנו דליה - לבנון חנה 49.51 19087 16309   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
9 גיחון מלכה - אדלר אילנה 45.83 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
10 מץ דליה - וייל טובה 40.80 17803 20153   חיפה כרמל
11 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 33.30 40925 22054   חיפה כרמל
12 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 32.25 43207 43206   חיפה כרמל