Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר מאי
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 19/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.06
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - לוי רוני 64.97 3698 12052 6 חיפה כרמל
2 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 62.22 20154 17615 5 חיפה כרמל
3 כהן רבקה - מירקין לודמילה 58.77 11391 10299 4 חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 58.15 18665 20054 3 חיפה כרמל
5 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 57.84 4137 40234 3 חיפה כרמל
6 אלוני ישי - קמה יעל 51.67 40970 19199 2 חיפה כרמל
7 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 46.94 15743 19097   חיפה כרמל
8 קורן עינת - דביר יהודה 46.88 20262 43344   חיפה כרמל
9 מילר סידני - מטקלף גון 45.99 42888 42887   חיפה כרמל
10 מץ דליה - וייל טובה 43.89 17803 20153   חיפה כרמל
11 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 41.54 17418 23090   חיפה כרמל
12 סורוגון פנינה - גדיאל לידיה 36.26 21576 20234   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 34.20 40925 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד 73.02 4822 4648 6 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
2 שטרן בן - שדל גרג 64.07 19887 42249 5 חיפה כרמל
3 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 60.12 43207 43206 4 חיפה כרמל
4 גיחון מלכה - אדלר אילנה 55.49 20261 1177 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 ירוס מיכאל - ברנט דוד 53.89 40706 40334 3 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 51.42 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 יפה פרנקי - שור שיפי 47.78 17818 23900   חיפה כרמל
8 שמחון מיכל - סכנין חוה 47.35 19804 40948   חיפה כרמל
9 בוימל דבורה - בוימל זאב 43.06 13904 13905   קריות
10 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 42.56 23264 40433   חיפה כרמל
11 רייצין לב - צרטין יוסף 41.94 43286 41343   חיפה כרמל
12 סידי אראלה - דנה חנה 36.79 40943 6754   חיפה כרמל
13 ברזינר יצחק - ווינשטין ליאה 31.58 42549 40870   חיפה כרמל