Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
#36783 Pairs barometer avivim carmel
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 07/05/22 סניף: חיפה/כרמל
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות ב-BBO.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - מאיר יורי 44.06 ROBOT 13003 14 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
2 (רובוט) - אדלשטיין פרידה 38.75 ROBOT 4631 11 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 גוליק אורי - גוליק איתן 28.06 1414 1413 9 הרצליה - אילה
4 שיף סמדר - גולדורגר חנה 26.44 41358 12098 7 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - נוה גל 25.44 ROBOT 18889 6 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
6 פרקש רות - בן יהודה יהודית 22.38 5305 2218 5 כפר סבא/כרמיאל
7 (רובוט) - לביא נירה 21.19 ROBOT 14641 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
8 (רובוט) - חנוך גיורא 20.69 ROBOT 2094 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
9 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 17.94 ROBOT 15338 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
10 בריינר שושנה - זמיר דיצה 15.31 14465 16208 2 ת"א - אביבים
11 מירון רוברט - פולק גו 14.12 43032 23835 2 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
12 (רובוט) - גילרמן ג ניס 13.62 ROBOT 8000 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 (רובוט) - (רובוט) 6.56 ROBOT ROBOT 1 לא חבר בהתאגדות
14 (רובוט) - עקריש שרון 6.00 ROBOT 42912 1 לא חבר בהתאגדות /קיסריה
15 (רובוט) - גוברין אבי-ברטי 5.38 ROBOT 42144 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
16 טובביס אלכס - קסלין גרום 3.88 15895 2883 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
17 שרון אביגדור - mannor 852 3.00 581 mannor 852 -- חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
18 (רובוט) - שטרן אריה 2.94 ROBOT 24344 1 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
19 (רובוט) - ברב בנימין 2.38 ROBOT 664 1 לא חבר בהתאגדות /קריות
20 (רובוט) - בנציוני יואל 1.75 ROBOT 9222 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
21 מיכאילוביץ דניאלה - בליצבלאו ויקי -3.19 19979 16105   קריות
22 (רובוט) - ויסבוך לוציה -3.50 ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 חסין נטשה - בנזראי לולה -5.88 19019 1445   ירושלים/רמת השרון
24 (רובוט) - אליוביץ עליזה -6.75 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
25 (רובוט) - צידון גיא -14.44 ROBOT 10551   לא חבר בהתאגדות
26 (רובוט) - גלט אהרון -19.62 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
27 (רובוט) - מיכאלי עדי -21.62 ROBOT 41724   לא חבר בהתאגדות /רחובות
28 (רובוט) - אלטש ענת -22.94 ROBOT 42767   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
29 (רובוט) - דילנברגר זיוה -24.75 ROBOT 19775   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
30 (רובוט) - גאות אדוה -30.44 ROBOT 40797   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
31 שפירא אניטה - לוטן עמרי -34.75 14693 42900   ת"א - אביבים
32 קס דניאל - קס גינה -40.44 248 4692   לא חבר בהתאגדות
33 (רובוט) - זופניק שושי -45.06 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
34 (רובוט) - ניצן רינה -46.50 ROBOT 20459   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה