Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל רביעי בוקר
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 18/05/22 סניף: אביבים מקדם: 7.99
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גוטפריד שי - מנשה ניסים 66.70 17756 40680 9 פולג- ברידג' פוינט/חיפה - רמת אלון
2 לוי רוני - אלרן ישראל 63.58 12052 19052 7 חיפה כרמל
3 בן יהודה יהודית - פרקש רות 61.64 2218 5305 6 כרמיאל/כפר סבא
4 קס דניאל - קס גינה 61.12 248 4692   לא חבר בהתאגדות
5 (רובוט) - גזית גלי 59.84 ROBOT 40227 4 לא חבר בהתאגדות /נהריה
6 ירוס מיכאל - בן נחום גילי 58.62 40706 17526 4 חיפה כרמל
7 שיף סמדר - גולדורגר חנה 56.65 41358 12098   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - דילנברגר זיוה 56.27 ROBOT 19775 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
9 (רובוט) - בנציוני יואל 56.24 ROBOT 9222 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
10 (רובוט) - כהנא אלה 54.98 ROBOT 16013 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 (רובוט) - אלטש ענת 54.51 ROBOT 42767 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
12 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 53.81 ROBOT 15338 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 גינזבורג מרים - קולסקי איתן 53.44 5635 16086 2 חיפה כרמל
14 (רובוט) - שרון אביגדור 53.36 ROBOT 581 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
15 Shirlot - ולדמן לוריין 53.27 Shirlot 23237   לא חבר בהתאגדות
16 בליצבלאו ויקי - מיכאילוביץ דניאלה 52.65 16105 19979 1 קריות
17 בן יוסף הדרה - בנטור אסתר 52.48 18015 17813 1 חיפה כרמל
18 מור אהוד - גרוס ריצארד 52.39 40709 41601 1 חיפה כרמל
19 (רובוט) - קורן אלי 52.24 ROBOT 42686 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
20 דקל עמי - זוהר יורם 52.16 42567 41396 1 ת"א - אביבים/קיסריה
21 אשכנזי סיבל - נשר יאן תמר 51.47 1035 23543   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
22 (רובוט) - כץ זאנה 51.16 ROBOT 15094 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 (רובוט) - מיכאלי עדי 50.46 ROBOT 41724 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
24 (רובוט) - מזרחי שמחה 50.19 ROBOT 17615 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
25 (רובוט) - עקריש שרון 49.73 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
26 בלאט לובומיר - סולניק אריה 49.12 16453 3038   ת"א - אביבים
27 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 48.85 22055 8104   חיפה כרמל
28 (רובוט) - בכר יוסי 48.38 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
29 (רובוט) - ויסבוך לוציה 48.30 ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
30 (רובוט) - ליברמן ארנון 47.92 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
31 גורביץ איטה - מילאת נעמי 47.64 40317 14489   ת"א - אביבים
32 יפה פרנקי - גולומב נינה 47.53 17818 12376   חיפה כרמל
33 (רובוט) - פולק גו 47.46 ROBOT 23835   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
33 רייס איילין - ליברטל זקלין 47.46 41238 17962   חיפה כרמל
35 גוליק אורי - גוליק איתן 47.45 1414 1413   הרצליה - אילה
36 חשמונאי רותי - eylono8 47.35 13675 eylono8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
37 גל ויגלר אורית - גל ענת 46.29 15388 19854   ת"א - אביבים
38 רמתי גדעון - לבנת טובה 45.45 1956 9115   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
39 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 45.37 ROBOT 12406   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
40 (רובוט) - שטרן טוביה 45.02 ROBOT 40076   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
41 (רובוט) - בוימל דבורה 44.29 ROBOT 13904   לא חבר בהתאגדות /קריות
42 אולגה סימיכ - פאלוך אבלין 44.14 25063 16067   ת"א - אביבים
43 (רובוט) - טיגר יואל 43.98 ROBOT 23417   לא חבר בהתאגדות /השרון
44 זוסמן הדסה - אורטל אילן 43.71 17050 2195   לא חבר בהתאגדות /טבעון
45 מרגוליס אדל - אייזנשטיין טובי 42.98 41606 18293   רעננה - ההגנה
46 קימל יעקב - מזרח איתמר 42.80 18415 10813   חיפה כרמל/קריות
47 אפל מאיר - אפל ליוי 41.15 22089 22088   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
48 (רובוט) - איטר איריס 39.82 ROBOT 14697   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
49 (רובוט) - הלמן קרן 37.65 ROBOT 9272   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
50 (רובוט) - בסיס שרית 34.88 ROBOT 23082   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל