Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
לקראת הקיץ במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 16/05/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.36
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 60.71 2804 18617 5 קריות
2 ויסברג קטי - ויסברג חנוך 59.52 43297 43298 4 קריות
3 קריינדלר מיכאל ד"ר - ברן אורי 57.14 5441 43408 3 כרמיאל
4 ארליך רחל - דגון אסתר 50.00 18780 18612 3 קריות
5 ויסמן צבי - נעלי נחום 48.02 19267 18616   קריות
6 אפשטיין דוד - רונן עמוס 42.46 40890 18615   קריות
7 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 32.14 41340 42252   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן יהודה יהודית - קייזר אהובית 59.92 2218 13906 5 כרמיאל
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 57.54 777 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 52.78 40386 23310 3 כרמיאל/קריות
4 זטלר שילה - פלדמן ברברה 48.02 18863 18862   קריות
5 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 46.83 19264 42759   קריות
6 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 44.84 41342 42221   קריות
7 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 40.08 40908 9650   קריות