Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
לקראת הקיץ במשגב
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 06/06/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.14
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן יהודה יהודית - קייזר אהובית 70.51 2218 13906 4 כרמיאל
2 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 65.04 2804 18617 3 קריות
3 ארליך רחל - דגון אסתר 57.03 18780 18612 2 קריות
4 ויסמן צבי - נעלי נחום 49.02 19267 18616   קריות
5 אפשטיין דוד - רונן עמוס 36.72 40890 18615   קריות
6 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 27.34 41340 42252   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 53.59 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 53.13 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 צבעוני פנחס - קריינדלר מיכאל ד"ר 50.47 5435 5441 2 כרמיאל
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 46.88 40908 9650   קריות
5 זטלר שילה - פלדמן ברברה 45.94 18863 18862   קריות