Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון
מושב 1 מתוך 2 תאריך: 14/05/22 סניף: מחוז צפון מקדם: 18.84
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זילברבוש שמואל - ורד נח 35.5 837 2656 4 חיפה - בית הלוחם
2 שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 33.3 8266 801 4 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
3 טל פטר - ציפין שמואל 20.2 16356 24169 3 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
4 סגלוב חנה - שני גילה 19.7 15610 14956 2 חיפה כרמל
5 דב אלכס - ברון יוליאן 17.4 12008 9583 2 קריות/חיפה כרמל
6 גבע עמיחי - גל טיבור 14.6 1856 13841 1 נהריה - לב הצפון/קריות
7 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 10.9 850 2218 1 קריות/כרמיאל
8 פלדמן אברהם - ברמן זאב 6.8 1723 18160 1 עמק המעינות/כפר תבור
9 רפפורט לאה - בן דוד רמי 5.4 4261 16104 1 קריות
10 פולק ישי - מורוזנסקי לאוניד 3.2 893 24822 1 כרמיאל
11 גינזבורג מרים - הילזנרד אנני -2.2 5635 5598   חיפה כרמל
12 ויינשטיין אבישי - שלייפר ישראל -5.0 5419 3955   קריות/חיפה כרמל
13 בילגוראי שרה - אורון דוד -6.1 12562 3379   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
14 זינגר אברהם - אורן אברהם -9.2 22360 42918   נהריה - לב הצפון
15 אשכנזי יוסי - ברנשטיין גרגורי -13.7 2140 13366   טבעון/קריות
16 דוד אילן - מור אהוד -16.5 23874 40709   חיפה כרמל
17 ברסלאור מנחם - ברניר זוהר -35.6 515 2466   נהריה - לב הצפון/נס ציונה
18 בן נתן גיליאן - בן נתן יואל -39.0 40791 40790   זכרון יעקב - עמיחי/ברידג' אונליין אקדמי
19 חכמה דוד - רוס רני -39.6 20900 7410   כפר תבור/עמק המעינות