Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2
מושב 1 מתוך 3 תאריך: 11/05/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 20.89
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 29.0 5440 787 14 קריות
2 זילברבוש שמואל - ורד נח 27.0 837 2656 12 חיפה - בית הלוחם
3 פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל 13.0 4648 13512 9 נהריה - לב הצפון/נהריה
4 הורן אלי - ארזיל אתי 11.0 3782 6825 7 קריות
5 שני גילה - סגלוב חנה 10.0 14956 15610 6 חיפה כרמל
6 טל ישראל - בוך משה 9.0 1780 1864 5 כפר תבור
7 תמיר טובה - פואה דורית 8.0 667 11064 4 קריות
8 עממי צבי - אופק טל 0.0 3452 4720 3 קריות
9 ירוס מיכאל - גולדנברג שלום -2.0 40706 1265   חיפה כרמל
10 גל טיבור - ניסר לאון -3.0 13841 772   קריות
11 רפפורט לאה - בן דוד רמי -7.0 4261 16104   קריות
12 אידלמן עזרא - פלור יהודה -28.0 1812 1813   נהריה/קריות
13 בייצר מוטי - ארבל שמואל -33.0 12001 12060   חיפה כרמל/קריות
14 טל לביאה - טל חיים -34.0 5719 5720   קריות