Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 25/05/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 19.60
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זילברבוש שמואל - ורד נח 31.0 837 2656 11 חיפה - בית הלוחם
2 עממי צבי - אופק טל 24.0 3452 4720 9 קריות
3 ירוס מיכאל - גולדנברג שלום 18.0 40706 1265 7 חיפה כרמל
4 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 12.0 5440 787 6 קריות
5 גל טיבור - ניסר לאון 6.0 13841 772 5 קריות
6 בייצר מוטי - ארבל שמואל 3.0 12001 12060 4 חיפה כרמל/קריות
7 הורן אלי - ארזיל אתי -4.0 3782 6825   קריות
8 אידלמן עזרא - פלור יהודה -21.0 1812 1813   נהריה/קריות
9 תמיר טובה - פואה דורית -24.0 667 11064   קריות
10 לוי אבי - שטרן ורד -45.0 5415 24290   קריות