Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי בוקר יוני גבעתיים
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/06/22 סניף: רמת גן מקדם: 9.48
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חלמיש רבקה - צור נאוה 61.01 16930 40772 15 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 ליפין דוד - פורם פרידה 58.63 4928 4912 12 ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 ז'רמונסקי חיים - גשורי ארזה 57.14 21383 268 10 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 כהן איציק - גור עידית 55.65 22412 23361 8 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 לובצקי חנה - תדמור אורי 55.36 22664 40088 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 אלקלעי משה - לבינסקי יעל 54.76 21482 18016 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 צייגר מלכה - מסיקה סימון 52.98 7917 23907 4 אשקלון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 מרשנסקי מלכה - סולקוביץ אלכס 52.38 40958 21945 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 טובי יעקב - עוגן תמרה 51.19 964 10102 3 ב"ש - חברי הנגב/סביון - קרית אונו
10 מוזוליה קורנל - זילבר חיים 50.60 23305 24005 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 לביא משה - גלטמן מרים 50.00 24415 11910 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 שחם מוטי - ברק רות 50.00 21057 6944 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 כהן לביא מרים - שלף מרים 49.40 19627 19660   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
14 עמיאל אלי - ערמון עלי 48.81 5073 42500   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
14 שריג בועז - ארנון גדי 48.81 40884 4592   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
16 הולנדר סאלי - שדה מרגלית 48.51 10921 11724   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
16 הירש אירית - לינדה גיטה 48.51 18743 18742   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
18 מאירוביץ בתיה - ציהן יצחק 47.92 17331 22839   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
19 סבו אהובה - פירוטין רפי 46.73 708 1555   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
20 עמית רות - גולדברג חנה 38.10 21225 9814   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
21 חלפון סימה - זהר דליה 37.20 40984 15914   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
22 בוכמן נמרוד - בומש חוי 36.31 20936 22479   גבעתיים - ברידג' 4 פאן