Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר יוני
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/06/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.67
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 63.70 20154 17615 6 חיפה כרמל
2 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 58.55 4137 40234 5 חיפה כרמל
3 וייסמן דוד - לוי רוני 58.06 3698 12052 4 חיפה כרמל
4 וייל טובה - מץ דליה 56.39 20153 17803 3 חיפה כרמל
5 מעוז דפנה - גני רותי 55.83 19370 23011 3 חיפה כרמל
6 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 54.44 5598 1288 2 חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 53.89 16725 18416 2 חיפה כרמל
8 זומר קלריסה - גיא יהודית 48.27 18665 20054   חיפה כרמל
9 סכנין חוה - שמחון מיכל 45.40 40948 19804   חיפה כרמל
10 פורת מרים - זהבי רות 45.09 21564 18919   חיפה כרמל
11 אלוני ישי - קמה יעל 37.17 40970 19199   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 23.70 19927 21576   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 63.33 2502 15908 6 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 59.91 5944 4245 5 חיפה כרמל
3 איזיפאס חנינה - זבירין אילנה 57.41 41057 15743 4 חיפה כרמל
4 שטרן בן - שדל גרג 57.22 19887 42249 3 חיפה כרמל
5 מנור עדית - צידון רבקה 50.71 40868 19373 3 חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 49.67 23264 40433   חיפה כרמל
7 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 49.63 41317 41136   חיפה כרמל
8 טמיר אלי - אלרן ישראל 47.28 5270 19052   חיפה כרמל
9 רמן נחום - גרינמן שמשון 46.67 18883 23268   חיפה כרמל
10 משיח רבקה - נביא רות 45.83 17806 15308   חיפה כרמל
11 כהן מרגרט - אדלר אילנה 40.83 40941 1177   חיפה כרמל
12 דנה חנה - צרטין יוסף 32.01 6754 41343   חיפה כרמל