Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר יוני
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/06/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.77
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן מרגרט - אדלר אילנה 60.56 40941 1177 6 חיפה כרמל
2 בוגן זאב - הידה רודיקה 60.28 8410 2526 5 חיפה כרמל
3 גני רותי - ביגר כרמלה 58.33 23011 23012 4 חיפה כרמל
4 אלוני ישי - קמה יעל 56.67 40970 19199 3 חיפה כרמל
5 פורת מרים - זהבי רות 55.83 21564 18919 3 חיפה כרמל
6 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 55.56 4137 40234 2 חיפה כרמל
7 נאור יעל - משיח רבקה 53.61 15808 17806 2 חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 47.22 5598 1288   חיפה כרמל
9 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 42.78 20154 17615   חיפה כרמל
10 צידון רבקה - זלצר אביבה 41.67 19373 24170   חיפה כרמל
10 כהן רבקה - מירקין לודמילה 41.67 11391 10299   חיפה כרמל
12 דנסקי ניצה - ניר מרים 41.39 12350 16493   חיפה כרמל
13 זומר קלריסה - גיא יהודית 34.44 18665 20054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 68.06 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 60.28 5944 4245 5 חיפה כרמל
3 שטרן בן - שדל גרג 59.44 19887 42249 4 חיפה כרמל
4 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 58.89 41317 41136 3 חיפה כרמל
5 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 56.67 2502 15908 3 חיפה כרמל
6 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 48.06 43207 43206   חיפה כרמל
7 וייגרט אמיר - צרטין יוסף 47.50 4280 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 גריל יגאל - זבירין אילנה 46.67 22-0648 15743   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 גולדנבלט ליביה - אוסימו הלן 45.28 42772 42789   לא חבר בהתאגדות
10 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 43.89 23264 40433   חיפה כרמל
11 שטרן אסיה - מיכל מאיר 40.83 42439 22-3027   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 40.56 22054 16309   חיפה כרמל
13 בלום חנה - סידי אראלה 33.89 41055 40943   חיפה כרמל