Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שני יוני
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/06/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.57
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רמן נחום - גודוביץ צילה 68.66 18883 15622 6 חיפה כרמל
2 זומר קלריסה - גיא יהודית 67.90 18665 20054 5 חיפה כרמל
3 ביגר כרמלה - גני רותי 64.83 23012 23011 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - הידה רודיקה 51.33 5598 2526 3 חיפה כרמל
5 שטרן בן - מזרחי שמחה 51.23 19887 17615 2 חיפה כרמל
6 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 50.24 17418 23090 2 חיפה כרמל
7 אברהם חיה - גדיאל לידיה 49.72 20235 20234   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 צידון רבקה - מנור עדית 48.01 19373 40868   חיפה כרמל
9 לירון נולי - קמה יעל 42.44 21199 19199   חיפה כרמל
10 פזי נחמה - חיימוביץ ולריו 41.36 8309 19234   חיפה כרמל
11 רוזנברג חנה - ניר מרים 37.97 13327 16493   חיפה כרמל
12 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 28.00 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 61.83 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 58.86 41057 42368 5 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 55.19 18316 41035 4 חיפה כרמל
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 53.09 40794 40627 3 חיפה כרמל
5 כהן מרגרט - ויזן יהושע 48.49 40941 19229   חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 47.45 5270 19052   חיפה כרמל
7 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 47.18 20152 5749   חיפה כרמל
8 גרוס ריצארד - אליעז רות 46.06 41601 22057   חיפה כרמל
9 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 45.65 5566 1177   חיפה כרמל
10 באבד יצחק - סרבן דניאלה 44.69 11010 20552   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - גולדברג אידה 41.67 41343 15305   חיפה כרמל