Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סגל קרייתי - בית ב - מחזור 3
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 15/06/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 17.42
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 42.0 3782 6825 12 קריות
2 מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 36.0 8215 5419 10 קריות
3 יונקר מיכל - פרידלנדר אהוד 15.0 13512 4648 8 נהריה/נהריה - לב הצפון
4 אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף 11.0 803 1273 6 חיפה כרמל
5 סגלוב חנה - שני גילה 5.0 15610 14956 5 חיפה כרמל
6 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל -8.0 1265 40706   חיפה כרמל
7 גנזל יהודה - ארד יאיר -10.0 2663 14431   קריות
8 שניידר מיכאל - שניידר טובה -11.0 4525 11949   קריות
9 תמיר טובה - פואה דורית -12.0 667 11064   קריות
10 שטרן ורד - לוי אבי -16.0 24290 5415   קריות
11 קדוש ז'ני - בר רבקה -19.0 7931 4002   לא חבר בהתאגדות /קריות
12 גל טיבור - ניסר לאון -33.0 13841 772   קריות