Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סגל קרייתי - בית ב' - מחזור 4
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 29/06/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 16.57
מנהל תחרות: עמית אסף

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 33.0 3496 8275 8 קריות
2 שר יהושע - סימקה-וולך הליין דר 26.0 787 5440 7 קריות
3 אידלמן עזרא - פלור יהודה 19.0 1812 1813 5 נהריה/קריות
4 בייצר מוטי - ארבל שמואל 16.0 12001 12060 4 חיפה כרמל/קריות
5 דוד דינה - דרמר בלהה -19.0 8274 16103   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 רפפורט לאה - בן דוד רמי -26.0 4261 16104   קריות
7 תמיר טובה - פואה דורית -29.0 667 11064   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל לביאה - טל חיים 25.1 5719 5720 8 קריות
2 בר רבקה - קדוש ז'ני 19.4 4002 7931 7 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 ירוס מיכאל - ברקוביץ אריה 4.6 40706 2502 5 חיפה כרמל
4 רזניק פרץ - איסק מנחם 3.4 8294 3080 4 חיפה כרמל
5 שטרן ורד - לוי אבי -8.0 24290 5415   קריות
6 ניסר לאון - ניסר ראובן -10.3 772 3812   קריות/זכרון יעקב - עמיחי
7 בוך משה - טל ישראל -22.9 1864 1780   כפר תבור
8 שיינר חנה - טישלר לאה -34.3 15248 11950   קריות