Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר יולי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/07/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.69
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גני רותי - ביגר כרמלה 62.92 23011 23012 5 חיפה כרמל
2 שטרן בן - מזרחי שמחה 58.30 19887 17615 4 חיפה כרמל
3 לירון נולי - קמה יעל 56.74 21199 19199 4 חיפה כרמל
4 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 56.64 17418 23090 3 חיפה כרמל
5 דנסקי ניצה - ניר מרים 49.91 12350 16493   חיפה כרמל
6 רמן נחום - גודוביץ צילה 46.06 18883 15622   חיפה כרמל
7 מזרחי יהודית - שושני חנה 45.94 2524 11491   חיפה כרמל
8 ורסנו דליה - פירסט רחל 43.75 19087 4632   חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
9 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 43.06 18418 18015   חיפה כרמל
10 הילזנרד אנני - הידה רודיקה 42.57 5598 2526   חיפה כרמל
11 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 42.33 19234 8309   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 יפה פרנקי - גולומב נינה 55.36 17818 12376 5 חיפה כרמל
2 שמחון מיכל - סכנין חוה 54.92 19804 40948 4 חיפה כרמל
3 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 52.91 15908 2502 4 חיפה כרמל
4 אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה 52.10 41602 43426 3 חיפה כרמל
5 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 51.58 18316 41035 2 חיפה כרמל
6 זבירין אילנה - שיקלר רחל 50.16 15743 41020 2 חיפה כרמל
7 צרטין יוסף - גולדברג אידה 49.37 41343 15305   חיפה כרמל
8 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 47.31 5566 1177   חיפה כרמל
9 סרבן דניאלה - באבד יצחק 46.21 20552 11010   חיפה כרמל
10 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 40.08 20152 5749   חיפה כרמל