Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחרויות בוקר פסטיבל הים האדום ה-27
מושב 4 מתוך 7 תאריך: 16/11/22 סניף: פסטיבל הים האדום מקדם: 6.72
מנהל תחרות: אבנר ברי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זורנה ברזוביץ אנה - שיפטן דרור 72.54 43034 9169 9 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
2 ויזל דב - ויזל לילי 60.58 22934 21043 8 נתניה
3 מירון מאירה - ריצקר נשמה 58.71 21326 21705 6 ב"ש - בית הברידג'/להבים
3 קופלביץ דולי - שרון זמירה 58.71 22490 19117 6 פ"ת - אם המושבות
5 רוזנפלד נחמה - ליימן וייס ענת 57.69 19101 22491 4 פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
6 Schonbeck Von Florian - Popesco Alexander 57.48 GER GER 3 לא חבר בהתאגדות
7 סטרן דוד - טולי אדריאן 56.36 23901 41723 2 רעננה - ההגנה
8 נחום ארז - סדן נגה 54.17 22567 17024 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 בן דוד אבישי - דונרשטיין שלומית 52.56 17851 43209 2 ת"א - אביבים
10 דניאל עליזה - קרני בלהה 51.55 20440 16043 1 פ"ת - ויצו
10 פאלוך אבלין - אולגה סימיכ 51.55 16067 25063 1 ת"א - אביבים
12 באני רחל - סמת פיונה 50.85 17371 43132 1 רעננה/השרון
13 לייכטר שרית - כסיף רחל 50.64 23998 15332 1 להבים/רחובות
14 רז בהירה - פוקד שרה 48.99 21516 41698   רחובות
15 דגן עוזי - דקטר בלהה 48.72 15475 17488   מודיעין/רחובות
16 גלוך סמיון - גלוך זינה 48.02 43259 43260   ראשל"צ - מרכז ספורט
17 שאצקי שבתי - שאצקי חוה 47.54 42507 42506   ברידג' אונליין אקדמי
18 אשכנזי אורי - אשכנזי אלגרה 47.38 18326 18325   ירושלים
19 לב כרמלה - גרינמן תמר 47.22 92-17 11155   לא חבר בהתאגדות
20 לנג שורה - רום מרים 47.01 16877 23497   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
21 Drai Viviane - Daniele Karoubi 46.42 FRA FRA   לא חבר בהתאגדות
22 רימר דוד - אקרמן איליה 46.15 43456 92-124   לא חבר בהתאגדות
23 איזינגר יגאל - ליסטק חיים 45.19 2000 92-121   מבואות חרמון/ לא חבר בהתאגדות
24 מורגנשטרן אתי - שובל אורנה 44.98 21097 40138   רחובות
25 גרינבלט נעמי - המר ברוריה 43.59 42687 16890   השרון/אשקלון
26 וינשטוק יהודה - וינשטוק סלמה 40.81 24564 24563   ב"ש - בית הברידג'
27 דינור ציפי - שריבר פרידה 40.44 19942 19943   רעננה - ההגנה
28 Djian Pierre - Djian Cecilia 39.53 FRA FRA   לא חבר בהתאגדות
29 כהן-פדני ענת - כרמון אלי 34.62 43149 42187   ת"א - אביבים/ת"א - האקדמיה לברידג'
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סאבלגיק מילקה - וינקלר עמית 68.86 43541 5148 9 לא חבר בהתאגדות /מודיעין
2 סטון אולה - סטון אירנה 62.45 43042 19295 8 לא חבר בהתאגדות /רעננה - הקנטרי
3 קונדה ציפי - גרנות חיה 61.97 41608 17758 6 רמת השרון
4 בוגנים אתי - חזן יואל 61.22 17901 43341 5 סביון - קרית אונו/י"ם - מרכז הברידג'
5 הרמתי עפר - Simic Mihkelo 59.51 1657 92-104 4 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
6 Illouz Chantal - Benhamou Michele 56.73 92-125 92-128 3 לא חבר בהתאגדות
7 טלמור אבי - טלמור אורלי 54.49 42183 42182 2 לא חבר בהתאגדות
8 Levy Gerard - Hagai Jacqoes 54.43 92-105 92-106 2 לא חבר בהתאגדות
9 יוסף גילה - כרמון יעל 54.38 21315 40803 2 סביון - קרית אונו/ת"א - האקדמיה לברידג'
10 מידן שחר - בן דוד יובל 53.74 42992 17852 1 ת"א - אביבים/רמת השרון
11 Hagai Annie - Levy Milenc 52.99 92-107 92-108 1 לא חבר בהתאגדות
12 ברונשטיין אסתר - ברונשטיין סטנלי 52.56 22556 21544 1 רחובות
13 שחם חוה - ורקוני יהודית 51.92 40826 40303 1 חדרה - קדימה
14 Sultan Jean - Benchetrit Simon 50.32 FRA 92-129 1 לא חבר בהתאגדות
15 אבגר ענת - בארי תמר 50.11 42931 24151 1 ת"א - אביבים
16 שמואלי בלהה - זיגמן ריטה 48.56 43392 92-122   פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות
17 שוורץ מרים - דוד אלנה 48.34 24110 20192   ת"א - אביבים
18 איילון אורה - מירז חנה 47.86 40824 40891   חדרה - קדימה
19 טוייל חנה - פוסטר עופרה 47.49 92-117 19198   לא חבר בהתאגדות /רחובות
20 שובל אפרים - פיסטינר ציפורה 47.01 5007 12898   רחובות
21 אריאלי חנה - אלדר פנינה 46.63 17899 41842   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - בית מכבי
22 רווה עירית - כץ דינה 44.28 42886 92-123   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
23 גילאון אריה - ניצן רינה 43.38 23769 20459   ר"ג - מרום נווה/ת"א - בית הלוחם אפקה
24 זהבי יוחנן - זהבי ריקה 41.67 19276 21718   אילת/ לא חבר בהתאגדות
25 כספי פנינה - כספי ישראל 41.45 21164 21165   סביון - קרית אונו/מודיעין
26 גרוס טיבור - גרוס מגדה 40.22 43257 43258   נס ציונה
27 פרחי שוש - בר מיכאלה 37.39 43211 41394   רחובות/סביון - קרית אונו
28 מוסק אסתר - הישראלי שמעון 36.75 23914 24810   חדרה - קדימה
29 אביב זאב - אביב נועה 33.28 23419 41284   השרון