Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר ינואר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.62
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 65.02 19234 8309 11 חיפה - ברידג' מחניים
2 שטרן בן - מזרחי שמחה 60.26 19887 17615 9 חיפה - ברידג' מחניים
3 גני רותי - ביגר כרמלה 57.51 23011 23012 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 מיכלוביץ רבקה - ברויז אברהם 56.41 43111 40433 6 חיפה - ברידג' מחניים
5 זומר קלריסה - גיא יהודית 54.95 18665 20054 5 חיפה - ברידג' מחניים
6 גריל יגאל - נחמיאס יוסף 53.11 43527 40234 4 חיפה - ברידג' מחניים
7 חוזה רחל - פרנק אילנה 51.65 1595 12977 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 גודוביץ צילה - רוזנברג חנה 50.55 15622 13327 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 חיאט לאה - צימרמן קרול 49.45 12764 16348   חיפה - ברידג' מחניים
10 אברהם חיה - לירון נולי 49.08 20235 21199   חיפה - ברידג' מחניים
11 אליאס ורה - קויטנר מאיה 48.90 4956 14455   חיפה - ברידג' מחניים
12 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 47.99 1940 4631   חיפה - ברידג' מחניים
13 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 46.52 17418 23090   חיפה - ברידג' מחניים
14 ורסנו דליה - פרסט רחל 46.34 19087 40871   חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
15 מזרחי יהודית - וורמברנד עדנה 45.79 2524 14457   חיפה - ברידג' מחניים
16 זהבי רות - אבידר אופליה 45.60 18919 18947   חיפה - ברידג' מחניים
17 משכית חניתה - קרמר ליאורה 43.41 12377 8174   חיפה - ברידג' מחניים
18 אליעז רות - ליבלינג לינדה 43.22 22057 20154   חיפה - ברידג' מחניים
19 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 34.25 17828 41317   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - מור אהוד 64.10 41601 40709 11 חיפה - ברידג' מחניים
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.64 5270 19052 9 חיפה - ברידג' מחניים
3 נביא יהודה - ברקוביץ אריה 62.27 15307 2502 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 משיח רבקה - נביא רות 60.62 17806 15308 6 חיפה - ברידג' מחניים
5 פלופסקי לאון - וייל טובה 58.42 5833 20153 5 חיפה - ברידג' מחניים
6 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 53.48 20152 5749 4 חיפה - ברידג' מחניים
7 שוצמן רחל - מץ דליה 51.65 15908 17803 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 גל מרדכי - הידה רודיקה 51.28 20231 2526 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה 50.92 41602 43426 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 יפה פרנקי - גולומב נינה 50.00 17818 12376 2 חיפה - ברידג' מחניים
11 וייגרט אמיר - ברקוביץ יצחק 49.63 4280 20477   חיפה - ברידג' מחניים
12 שרן מיכאל - לוי רוני 49.27 6694 12052   חיפה - ברידג' מחניים
13 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 44.87 5566 1177   חיפה - ברידג' מחניים
14 כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה 43.59 41136 42460   חיפה - ברידג' מחניים
14 שמחון מיכל - דהן יצחק 43.59 19804 19810   חיפה - ברידג' מחניים
14 שורץ מלכה - גרינמן שמשון 43.59 13138 23268   חיפה - ברידג' מחניים
17 צרטין יוסף - גולדברג אידה 38.83 41343 15305   חיפה - ברידג' מחניים
18 באבד יצחק - סרבן דניאלה 36.26 11010 20552   חיפה - ברידג' מחניים
19 קורן עינת - בר יוסף לוסי 34.98 20262 22054   חיפה - ברידג' מחניים