Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר ינואר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.56
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום - סקציה A
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אברהם חיה - לירון נולי 56.35 20235 21199 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר 54.37 43111 4280 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 מזרחי יהודית - פרבשטיין בן-חיים יפה 51.98 2524 4617 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 51.19 17418 23090 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 משכית חניתה - קרמר ליאורה 50.79 12377 8174 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.40 19234 8309 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 שטרן בן - מזרחי שמחה 49.60 19887 17615   חיפה - ברידג' מחניים
8 גורביץ פנינה - נחמיאס יוסף 48.41 24486 40234   חיפה - ברידג' מחניים
9 לוין איטה - כוכבא שלומית 44.84 24634 19097   חיפה - ברידג' מחניים
10 באבד יצחק - סרבן דניאלה 42.06 11010 20552   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב - סקציה A
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - מור אהוד 73.02 41601 40709 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 אליעז רות - ליבלינג לינדה 59.13 22057 20154 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 שורץ מלכה - חופרי רעיה 57.94 13138 44054 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 55.95 40794 40627 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 בן-חיים יזהר - גרינמן שמשון 49.21 4624 23268   חיפה - ברידג' מחניים
6 אוסימו הלן - גולומב נינה 42.86 42789 12376   חיפה - ברידג' מחניים
7 טמיר אלי - ציפין שמואל 42.46 5270 24169   חיפה - ברידג' מחניים
8 שמחון מיכל - דהן יצחק 40.87 19804 19810   חיפה - ברידג' מחניים
9 צרטין יוסף - גולדברג אידה 40.08 41343 15305   חיפה - ברידג' מחניים
10 ברמן דיאנה - שטרן אסיה 38.49 24411 42439   חיפה - ברידג' מחניים
צפון-דרום - סקציה B
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גני רותי - ביגר כרמלה 63.89 23011 23012 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 61.51 1940 4631 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 קולסקי מינה - קולסקי איתן 55.95 11069 16086 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 רוזנברג חנה - ניר מרים 54.76 13327 16493 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 הילזנרד אנני - מירקין לודמילה 53.17 5598 10299 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 כהן מרגרט - ויזן יהושע 49.21 40941 19229   חיפה - ברידג' מחניים
7 חוזה רחל - פרנק אילנה 48.02 1595 12977   חיפה - ברידג' מחניים
8 אליאס ורה - קויטנר מאיה 39.29 4956 14455   חיפה - ברידג' מחניים
9 קורן עינת - בר יוסף לוסי 37.30 20262 22054   חיפה - ברידג' מחניים
10 חיאט לאה - צימרמן קרול 36.90 12764 16348   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב - סקציה B
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קומיסר מיכאל - קון יהונתן 60.32 44053 12073 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 שרן מיכאל - לוי רוני 58.73 6694 12052 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 גל מרדכי - הידה רודיקה 56.35 20231 2526 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה 53.57 41602 43426 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 שוצמן רחל - מץ דליה 50.00 15908 17803 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 ורסנו דליה - פרסט רחל 48.41 19087 40871   חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
7 כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה 46.83 41136 42460   חיפה - ברידג' מחניים
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 45.63 43207 43206   חיפה - ברידג' מחניים
9 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 44.44 20152 5749   חיפה - ברידג' מחניים
10 ארי חנה - שטול צבי 35.71 18011 1858   חיפה - ברידג' מחניים